Ima felhívás!

Kedves Testvéreim Krisztusban! Ma egy reszkető női hang felívott telefonon. Zsófia volt. Arra kért bennünket, hogy imádkozzunk érette és családjáért. Kérlek benneteket imádkozzunk együ... Read More

Unsere Liebe Frau von Ephesus

Posted on
Heilige Jungfrau Maria, Unsere Liebe Frau von Ephesus, Du lebtest hier mit dem Heiligen Johannes in den ersten Tagen der Kirche. Seit Deiner Aufnahme in den Himmel bist Du mit Jesus, Deinem Sohn, verh... Read More

Ima az efezusi Szűzanyához

Posted on
Szent Szűz Mária, mi kedves efezusi asszonyunk, Te itt éltél Szent Jánossal az egyház első napjaiban. Mennybemeneteled óta Jézussal, fiaddal vagy megdicsőülve. Kérd Istent velünk együtt,... Read More