Decemberi első szombati imanap

Posted on
Ma Szűz Mária efezusi házánál, Kaposfüreden, Török Marcell atya által épített Szent Vér kápolnában megtartottuk az első szombati imanapot. Szeretnék köszönetünket kifejezni a messzi... Read More

Ima felhívás!

Kedves Testvéreim Krisztusban! Ma egy reszkető női hang felívott telefonon. Zsófia volt. Arra kért bennünket, hogy imádkozzunk érette és családjáért. Kérlek benneteket imádkozzunk együ... Read More

Ima az efezusi Szűzanyához

Posted on
Szent Szűz Mária, mi kedves efezusi asszonyunk, Te itt éltél Szent Jánossal az egyház első napjaiban. Mennybemeneteled óta Jézussal, fiaddal vagy megdicsőülve. Kérd Istent velünk együtt,... Read More

Készüljünk fel az Adventre

Posted on
Advent időszaka, másnéven az Úrjöveti időszak, a várakozás ideje. Az Úrjöveti időszak jelentése magába foglalja az Isten utáni vágyakozást, melynek mélynek és tisztának kell lennie,... Read More