Rólunk

Kik vagyunk? Mi a célunk és küldetésünk?

A Mindszenty József Kongregáció Remeteség Török Marcell atya (1942-2016)  által összeállított alapító dokumentuma a következőket mondja:
Cél:
– Az alapító tagok ezen egyesületet azzal a céllal alapították, hogy elősegítsék a magyarországi civil szerveződések, és a határainkon kívül él ő magyarok, és azok társadalmi szervezeteinek együttműködését.
– Az alapított egyesület működésével igyekszik elősegíteni a rászorultak, különösen az időskorúak gondozását, az ifjúság egészséges életmódra nevelését, a magyar kulturális hagyományok, értékek ápolását, azok megismertetését, és igyekszik segíteni a magyar nyelv oktatását, tanítását Magyarország határain kívül.
Az alapszabály megállapítja, hogy az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:
– szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
– kulturális örökség megóvása,
– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
– határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
(Kivonat az alapszabályából)

Célunk az egyetemleges szeretet hirdetése és gyakorlása. Szent István királyunk édes Hazánkat a Szeplőtelen Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Több, mint tíz éve immár Magyarországon is van otthona Szűz Máriának. A Szűzanya utolsó földi lakhelyének pontos mása (az efezusi ház) Kaposfüreden található.

Sok szeretettel várunk minden zarándokot, látogatót és kérjük, hogy együtt dolgozzunk és imádkozzunk a Boldogságos Szűz oltalmát és segedelmét kérve Magyarország, a világ magyarjainak megsegítésében.


Mindszenty József Kongregáció Remeteség Egyesület

Székhely: 7400 Kaposvár, Állomás u. 61/A

Adószám: 18782297-1-14

Bankszámlaszám: MKB ZRt. 10103214-17106100-01006007
IBAN: HU82-10103214-17106100-01006007

Nyilv.sz: 14-02-0003294

Tevékenység kezdetének dátuma: 2006.12.15