Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, az angyalok és emberek Királynője! Hálát adunk az imádandó Szentháromságnak azokért a bőséges kiváltságokért, melyekkel kitüntetett. Hisszük és valljuk mindazt, amit az Egyház nagy méltóságodról és erényeidről tanít.

Kiváltképpen hisszük a Te szeplőtelen fogantatásodat. Hisszük, hogy bár Isten anyja lettél, szüzességed sértetlen maradt. Hisszük, hogy a kapott kegyelmek teljével és azok hűséges felhasználásával a szentség legmagasabb fokára jutottál és az összes emberi és angyali teremtmények fölé emeltettél. Hisszük, hogy miután résztvettél a világ megváltásában, kiérdemelted, hogy mi Téged a Megváltó segítőtársának nevezzünk. Hisszük, hogy miután részt veszel a kegyelmek kiosztásában, a mennyország kincstárosa és kapuja lettél. Végre hisszük, hogy uralmat nyertél a mindenség fölött, az angyalok és emberek Fejedelemasszonya, a Világ Királynője lettél.

Örömmel hirdetjük, hogy Te vagy a könyörgő Mindenhatóság, és hogy e nagy hatalmadat csak a lelkek üdvére és a szomorodottak vigasztalására használod. Mindenkor bárkinek segítségére sietsz, aki Hozzád fordul, sőt gyakran megelőzöd azokat is, akik segítségért nem fordulnak Hozzád.

Anyja az isteni kegyelemnek, menedéke a bűnösöknek, hatalmas segítsége a keresztényeknek, fogadd alázatos köszönetünket azokért a megszámlálhatatlan kegyelmekért, melyeket az egész Egyháznak és minden gyermekének kieszközöltél. Hálánk adóját rójuk le Neked minden jótéteményedért.

Bocsásd meg jóságos édesanyánk mindazokat a gyalázásokat, melyekkel szóban vagy írásban illettünk! Bocsásd meg a szent képeidnek megszentségtelenítését! Bocsásd meg a megbántásokat és hálátlanságokat, melyekkel anyai Szívedet sértettük! Bocsásd meg mindazokat a hűtlenségeket is, melyeket a Neked szentelt lelkek a kegyelemmel szemben tanúsítottak.

Az angyalok, szentek és választottak karaival egyesülve, kik Téged az égben és a földön szüntelenül dicsérnek, méltó elégtételt óhajtunk nyújtani mindezekért a bántalmakért.

Fogadd gyermeki szeretetünk kifejezését, mutasd meg, hogy Anyánk vagy és tégy méltóvá arra, hogy gyermekeidnek neveztessünk és azok is lehessünk. Ámen.

Piusz pápa mindazoknak. akik a hónap első szombatján meggyónnak és megáldoznak és az elégtétel szellemében különös ájtatosságot végeznek a Szeplőtelen Szűz tiszteletére, azonkívül a Szentséges Atya szándékaira is imádkoznak, teljes búcsút engedélyezett, mely a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is felajánlható.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük