Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként (vö. Napló 474-476).

Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert.

Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak, és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az alapvető bizalom és minden jó ima feltétele mellett (alázat, kitartás, Isten akaratával való egyesülés) a hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta:

„Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket.” (Napló 811)

Az általános ígéret így hangzik:

„Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541), … ha ez megegyezik akaratommal.” (Napló 1731)

Más helyen ezt mondta Jézus:

„E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget.” (Napló 929) „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Napló 754)

 

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

(A hagyományos öt tizedes rózsafüzéren imádkozhatjuk.)

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.
Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak: a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”
Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”

Urunk ígéretei:
”Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el…” (Napló 48)
„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. “ (Napló 754)
„Azokat a lelkeket, akik irgalmass4gom tiszteletét terjesztik. egész életükben megoltalmazom. mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek. “ (Napló 1075)

Ez a rózsafüzér az Isteni Irgalmasság tiszteletének egyik megengedett formája. Az Úr Jézus ígéretei teljesülnek általa, Ennek feltétele az Isten iránti bizalom, a felebarát irgalmas szeretete, s annak óhajtása, hogy mindenben az Isten akarata teljesüljön.

„Ez nemcsak még egy ájtatosság, ez nem még egy imakönyv és kép. A senkivel és semmivel sem összehasonlítható Isteni Irgalmasság tisztelete dönt a világ sorsáról, az emberiség sorsáról. Semmilyen diplomácia, semmilyen politika, semmilyen emberi megfontoltság és tudás nem mentheti meg azt, ami úgy tűnik, veszni indult az ember miatt, amit nemcsak egy ember, de az egész emberiség elvesztett — egyedül a Megváltó Jézus, akit keresztre feszítettek és feltámadt. És mondom: Márián keresztül.”

Franciszek Macharski

bíboros, nyugalmazott krakkói érsek

 

2 thoughts on “Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

  1. Szeretnék vásárolni egy irgalmasság rózsafüzért!

    1. Kedves Anna!

      Köszönjük a megkeresést. Az Efezusi Mária Ház nem végez kereskedelmi tevékenységet.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük